Coldcutting

Coldcutting is een koudwatersnijtechniek voor metalen, composites en plastics die veelal wordt ingezet bij de sloop van complexe en/of gevaarlijke industriële objecten. Bij coldcutting wordt koud water (eventueel vermengd met een abrasief, afhankelijk van het te snijden materiaal) onder extreem hoge druk gebruikt. Door het water onder hoge druk via een smalle spuitmond te leiden, ontstaat er een sterk geconcentreerde en uiterst nauwkeurige snijstraal.

Omdat bij coldcutting gebruik gemaakt wordt van koud water, ontstaat er tijdens het snijproces geen warmteontwikkeling en/of vonkgevaar. Daarnaast komen er geen gevaarlijke gassen vrij zoals bij traditionele snijbranders. Eventueel explosiegevaar wordt op deze manier sterk gereduceerd. Coldcutting is hierdoor bij uitstek geschikt voor het snijden van o.a. pijpleidingen, olie- en gasopslagtanks, scheepsruimen en productieplatformen.

Bij koudwatersnijden maken wij gebruik van mobiele, robotgestuurde apparatuur. Omdat het systeem volledig geautomatiseerd is kan er uiterst nauwkeurig worden gesneden. Hierdoor wordt eventuele nevenschade aan omliggende oppervlakken tot een minimum beperkt.

Cold cutting is milieuvriendelijk en minder belastend voor medewerkers. Na installatie verloopt het snijproces verder volledig geautomatiseerd. Hierdoor voldoet ons systeem aan alle strenge eisen op het gebied van milieu-, ARBO- en veiligheidswetgeving.